Nowy proboszcz w Istebnej

Zborownicy w Istebnej jednogłośnie wybrali dotychczasowego administratora - ks. Dariusza Madzię na nowego proboszcza swojej parafii.

Wyborcze Zgromadzenie Parafialne odbyło się 13 września 2020 roku. Ks. Dariusz Madzia był jedynym kandydatem i uzyskał wszystkie 90 głosów osób uczestniczących w wyborach.

Wprowadzenie w urząd proboszcza odbędzie się w czasie uroczystego nabożeństwa. Ks. Madzia będzie trzecim wybranym proboszczem w historii parafii po ks. Marku Londzinie i ks. Alfredzie Stańku - zmarłym przedwcześnie w roku 2018.

Ks. Dariusz Madzia urodził się 9 czerwca 1977 roku. Pochodzi z Wisły. Po studiach teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany w wiślańskim kościele Piotra i Pawła na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i skierowany z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza do parafii w Cieszynie.

W roku 2006 objął jako proboszcz-administrator parafię w Legnicy, by po czterech latach powrócić do pracy w cieszyńskiej parafii. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Ewangelickim, prowadzącym placówki edukacyjne w Cieszynie.

W marcu 2019 roku objął funkcję proboszcza-administratora parafii w Istebnej.

Ks. Madzia jest żonaty, ma syna i córkę.


wstecz