Nowy proboszcz w Istebnej

Ks. Dariusz Madzia został wprowadzony w urząd proboszcza parafii w Istebnej.

W czasie uroczystego nabożeństwa, które odbyło się 7 marca 2021 roku, bp Adrian Korczago w asyście ks. Marka Londzina i Janusza Sikory wprowadził w urząd proboszcza ks. Dariusza Madzię.

Jest on trzecim wybranym proboszczem parafii w jej historii. Poprzednikami byli: ks. Marek Londzin i ks. Alfred Staniek.

Ks. Dariusz Madzia ma 44 lata. Pochodzi z Wisły. W 1997 roku rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2001 roku. W roku 2002 roku został ordynowany w wiślańskim kościele Piotra i Pawła na duchownego Kościoła i skierowany z dniem ordynacji na stanowisko wikariusza do parafii w Cieszynie, w której uprzednio odbywał praktykę kandydacką.

W roku 2006 objął jako proboszcz-administrator parafię w Legnicy, by po czterech latach powrócić do pracy w cieszyńskiej parafii. W latach 2016-2019 pełnił funkcję wiceprezesa w Towarzystwie Ewangelickim, prowadzącym placówki edukacyjne w Cieszynie.

W marcu 2019 roku objął funkcję proboszcza-administratora w parafii w Istebnej.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.


wstecz