Nowy proboszcz w Olsztynie

W pierwszą niedzielę Adwentu olsztyńscy parafianie wybrali ks. Łukasza Stachelka na proboszcza swojej parafii. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku bp. Rudolfa Bażanowskiego, który odchodzi na emeryturę.

Wybory prowadził zwierzchnik diecezji mazurskiej i jednocześnie dotychczasowy proboszcz olsztyński - biskup Rudolf Bażanowski.

Zgodnie z prawem Kościoła, proboszcza w parafii wybierają parafianie posiadający prawa wyborcze. Wybrany proboszcz rozpoczyna swoje urzędowanie od dnia instalacji na proboszcza, która odbywa się w czasie uroczystego nabożeństwa.

Wybór Zgromadzenia Parafialnego wymaga także zatwierdzenia przez władzę zwierzchnią czyli Konsystorz Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

Ks. Łukasz Stachelek ma 33 lata. Pochodzi z Mrągowa. Studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Ordynowany na duchownego w 2011 roku we Wrocławiu.

Absolwent Szkoły Biblijnej prowadzonej przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Ukończył kursu duszpasterski wg. standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. 

Był wikariuszem w parafii w Starym Bielsku, a obecnie pełni służbę w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim. 

Ks. Łukasz Stachelek jest żonaty, ma dwoje dzieci.

 
 


wstecz

Filtruj wg daty