Nowy proboszcz we Wrocławiu

Ks. Marcin Orawski został jednogłośnie wybrany na proboszcza wrocławskiej parafii Opatrzności Bożej. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad czterdziestu latach służby odchodzi na emeryturę.

Wybory odbyły się w niedzielę 26 lutego 2017 r. podczas sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia Parafialnego. Spośród uprawnionych w głosowaniu wzięło udział 88 osób i wszystkie oddały głosy za kandydatem. Wybory prowadził zwierzchnik diecezji wrocławskiej bp Waldemar Pytel.

Wybory muszą być zatwierdzone przez Konsystorz Kościoła. Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza zaplanowano na niedzielę, 11 czerwca 2017 roku.

Ks. Marcin Orawski ma 47 lat, pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Z dniem ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – w 1998 roku – otrzymał delegację do służby wikariackiej w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, gdzie w 2003 roku wybrano go na stanowisko drugiego proboszcza.

Oprócz służby w parafii, od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.

Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

W 2009 roku został powołany na członka komisji Systemu Internetowego Kościoła, która jest odpowiedzialna za wizerunek Kościoła w sieci. W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu ubiegłego roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła.

Ks. Marcin Orawski jest żonaty i ma dwie córki.


wstecz

Filtruj wg daty