Nowy Rektor ChAT

W dniu 10 maja 2012 roku Uczelniane Kolegium Elektorów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dokonało wyboru rektora uczelni na kadencję 2012-2016. Został nim ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Kolegium jednogłośnie poparło kandydaturę ks. prof. dra hab. Bogusława Milerskiego na to stanowisko. Zastąpi on abp. prof. dra hab. Jeremiasza Anchimiuka z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rektora uczelni w latach 1996-2002 oraz 2008-2012.

Po wieloletniej przerwie stanowisko rektora ChAT obejmie ponownie przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ostatnim ewangelickim rektorem w latach 1987-1990 był ks. prof. Jerzy Gryniakow. Rektor-Elekt ma 45 lat i będzie jednym z najmłodszych rektorów uczelni w Polsce. Dotychczas zajmował stanowisko prorektora ds. studenckich i dydaktycznych ChAT.
      
Ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski jest absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Ordynowany w roku 1994, służył w parafii w Łodzi w latach 1994-2000.

Doktor habilitowany nauk teologicznych i doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalista pedagogiki religii, publicysta, tłumacz. Były Kierownik Ekumenicznego Instytutu Pedagogicznego ChAT. Kierownik Katedry Pedagogiki Religijnej na tej uczelni. Wydał szereg opracowań naukowych, opinii i recenzji. Pod jego kierunkiem zrealizowano wiele prac magisterskich i kilka doktoratów. Zastępca redaktora naczelnego periodyku naukowego Studia z Teorii Wychowania.

Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Żonaty, ma córkę.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jedyną państwową uczelnią w Polsce kształcącą duchownych Kościołów chrześcijańskich (poza rzymskokatolickim) na poziomie akademickim – magisterskim i doktoranckim.   

Jest ona kontynuatorką Wydziału Teologii Ewangelickiej i Studium Teologii Prawosławnej, utworzonych po pierwszej wojnie światowej na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Teologii Ewangelickiej został wyodrębniony z Uniwersytetu Warszawskiego w 1954  i przekształcony - przy współudziale Kościołów starokatolickich - w Chrześcijańską Akademię Teologiczną; odtąd też istnieje w ChAT Sekcja Teologii Ewangelickiej i Sekcja Teologii Starokatolickiej, a od 1957 r. również Sekcja Teologii Prawosławnej.

W roku akademickim 1991/1992 rozpoczął działalność Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny.  W 1996 wyłoniła się konieczność restrukturyzacji Instytutu poprzez przekształcenie go w Ekumeniczny Instytut Pedagogiczny. Pozyskanie przez uczelnię profesorów o znacznym dorobku naukowym umożliwiło podjęcie decyzji o utworzeniu w 1994 roku Studium Doktoranckiego w zakresie nauk teologicznych.

W 2011 przekazano uczelni działkę na warszawskich Bielanach u zbiegu Broniewskiego i Duracza pod budowę nowej siedziby uczelni.

 


wstecz