Nowy zarząd BPGA

Ks. Marcin Makula z Golasowic został wybrany nowym prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa na pięcioletnią kadencję.

Wybory odbyły się w trakcie Walnego Zjazdu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Lędzinach Hołdunowie. Na prezesa BPGA delegaci zgłosili ks. Marcina Makulę z Golasowic oraz ks. Karola Macurę z Drogomyśla. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali ks. Marcina Makulę, który uzyskał 84 głosy, zaś ks. Macura 59 głosów. 

Z pośród sześciorga kandydatów do Zarządu: ks. Dawida Banacha z Suwałk, Anny Czudek z Goleszowa, ks. Daniela Ferka z Wodzisławia Śl., ks. Łukasza Gasia z Cieszyna, ks. Marka Loskota z Bydgoszczy oraz ks. Mirosława Sikory z Rybnika w
yłoniono trzyosobowy Zarząd Bratniej Pomocy w składzie: Anna Czudek - skarbnik, ks. Daniel Ferek - wiceprezes oraz ks. Mirosław Sikora - sekretarz.

Władze BPGA są wybierane na 5-letnią kadencję.      

Walny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa zgromadził 144 delegatów z wszystkich diecezji. W czasie tegorocznej zbiórki wierni zebrali ponad 280 tys. złotych, które zostały przeznaczone na wsparcie dla parafii w remontach kościołów, kaplic i domów parafialnych.

Kolejny, 157 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w roku 2020 odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.


wstecz