Nowy zwierzchnik Kościoła na Ukrainie

W Kijowie ks. Pavlo Shvarts został wprowadzony w urząd biskupa wizytatora Niemieckiego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Ukrainy (DELKU).

Uroczystość odbyła się 1 grudnia 2018 roku w ewangelickim kościele św. Katarzyny w Kijowie. W nabożeństwie uczestniczył zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec.

Uroczystości przewodniczył bp Alexander Scheiermann z Omska, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Uralu, Syberii i Dalekiego Wschodu, pełniący jednocześnie urząd przewodniczącego Rady Biskupów Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Rosji i Innych Państwach (ELKRAS).

Biskupowi Scheiermannowi asystował bp Jerzy Samiec, bp Pál Lackner z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Węgier oraz bp Markus Schoch zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Gruzji i Południowego Kaukazu. Liturgia odbywała się w trzech językach – ukraińskim, niemieckim i rosyjskim.

Po kazaniu prezes Synodu ks. Aleksander Grossmann odczytał akt nominacji ks. Pavlo Shvartsa na biskupiego wizytatora, po czym obecni duchowni apostolskim zwyczajem włożyli ręce na tymczasowego zwierzchnika Kościoła.

W nabożeństwie wzięli udział świeccy i duchowni z prawie wszystkich parafii Kościoła. Życzenia dla Kościoła przesłali: bp Heinrich Bedford-Strohm, w imieniu Rady Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD), Śląski Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej, Kościół Ewangelicko-Luterański w Estonii, Kościół Szwecji i inne.

Oprócz zaprzyjaźnionych Kościołów luterańskich z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji udział w nabożeństwie wziął ks. Michael Hübner, sekretarz generalny Związku Marcina Lutra (Martin-Luther-Bund, MLB) przedstawiciel amerykańskiej misji luterańskiej ks. David Breidenbach, a także goście z Kościoła greckokatolickiego, prawosławnego (Patriarchat Kijowski) oraz reformowanego.

Słowa pozdrowienia zebranym przekazał Andrij Jurasz, dyrektor departamentu ds. religii i mniejszości narodowych w Ministerstwie Kultury Ukrainy, a także przedstawiciel Ambasady Niemiec w Kijowie.

Podczas wspólnej agapy przekazane zostały życzenia dla biskupa wizytatora od obecnych gości oraz w imieniu Kościołów i instytucji, które nie mogły przysłać swoich przedstawicieli.

Bp Jerzy Samiec przekazał życzenia Bożego Błogosławieństwa w imieniu Kościoła w Polsce, a w szczególności od diecezji mazurskiej, gdzie bp Shvarts odbywał praktyki duszpasterskie. Bp Samiec zadeklarował wsparcie dla bp. Shvartsa i dla Kościoła na Ukrainie.

Biskup wizytator to funkcja specyficzna w ustroju Kościoła – biskup wizytator posiada te same uprawnienia, co biskup Kościoła, ale jest wybierany na krótki czas (w tym wypadku na rok), aby mógł wizytować parafie i uporządkować sprawy Kościoła.

W październiku 2018 roku odbył się w Odessie Synod Kościoła, który wypowiedział wotum zaufania dotychczasowemu biskupowi Serge Maschewskiemu ze względu na bezprawne działania, brak chęci współpracy oraz poważne nadużycia finansowe. Sam przebieg Synodu był zakłócany przez bp. Maschewskiego i jego zwolenników, i próbowano na różne sposoby zerwać obrady. Synod zdecydował o wybraniu charkowskiego proboszcza ks. Pavla Shvartsa na biskupiego wizytatora Kościoła. Synod wybrał również nowe prezydium.

Decyzje Synodu Kościoła uznała Światowa Federacja Luterańska oraz Rada Biskupów Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich ELKRAS. Wszystkie decyzje Synodu zostały uznane również przez władze państwowe Ukrainy.

Uroczystość wprowadzenia wizytatora biskupiego jest ważnym momentem na trudnej drodze normalizacji sytuacji w Kościele na Ukrainie i początkiem procesu naprawy relacji wewnątrzkościelnych.

Biskup Pavel Shvarts ma 36 lat. Pochodzi z Łucka na Wołyniu. Ukończył informatykę w Instytucie Biotechnologicznym w Łucku, Szkołę Biblijną w Dzięgielowie, oraz teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczestniczył w kursie duszpasterskim zgodnym ze standardami Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

W czasie pobytu w Polsce był współpracownikiem Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła, a w latach 2011-2012 odbywał praktykę służąc w parafii w Szczytnie.

W 2012 został ordynowany na duchownego Kościoła na Ukrainie, a w latach 2013-2015 był zastępcą biskupa tego Kościoła. Jest proboszczem parafii luterańskiej w Charkowie.

Od 2013 roku jest członkiem międzynarodowej grupy ekumenicznej „Pojednanie”, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych Kościołów z Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Jest dyrektorem Diakonii Ukraińskiej.

Ma żonę Agatę i dwie córki.

nagranie z uroczystości: TUTAJ


wstecz