Obradował Konsystorz

W czasie ostatniego, przed przerwą wakacyjną, posiedzenia Konsystorz podjął m.in. decyzję dotyczącą egzaminów kościelnych oraz kandydatów na wakujące stanowiska proboszczów.

Konsystorz zatwierdził kandydatury ks. Alfreda Borskiego i ks. Bogdana Wawrzeczko do wyborów na wakujące stanowisko proboszcza parafii w Skoczowie, a ks. Marcina Brzóski i ks. Sławomira Sikory na wakans w parafii w Cieszynie.

W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego zgromadzenia wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Podjęto decyzję o dopuszczeniu do pierwszego egzaminu kościelnego (pro venia concionandi) magistrów teologii ewangelickiej: Marka Bożka  – praktykanta parafii w Ostrowie Wlkp., Arkadiusza Raszki - praktykanta diecezji warszawskiej oraz Piotra Ucińskiego - praktykanta parafii w Piszu.

Egzamin pro venia concionandi jest zdawany przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną i umożliwia kandydatowi staranie się o ordynację na ewangelickiego duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Konsystorz odwołał ks. Tadeusza Konika z funkcji kapelana policji i powołał na to miejsce, z dniem 1 sierpnia 2018r, ks. Marka Twardzika z Cisownicy.   

Szczegóły uchwał będą dostępne w piatek, 29 czerwca, w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz