Obradował Konsystorz

Odbyło się ostatnie, w tym roku kalendarzowym, robocze posiedzenie Konsystorza. Za tydzień radcy spotkają się na wspólnych obradach z radcami Konsystorzy Kościoła reformowanego i metodystycznego.

Konsystorz zatwierdził wybór ks. Marcina Brzóski na proboszcza parafii w Cieszynie. Nabożeństwo, na którym zostanie on wprowadzony w urząd, zaplanowano na niedzielę 3 marca 2019, w Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Ponadto Konsystorz dopuścił do ordynacji prezbiterskiej (na księdza) magistrów teologii i skierował ich do służby: Marka Bożka w parafii w Zielonej Górze, Pawła Mikołajczyka w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu, Arkadiusza Raszkę w Diecezji Warszawskiej i Piotra Ucińskiego w parafii w Piszu.

Natomiast magister teologii Wiktoria Matloch, z dniem ordynacji, została mianowana przez Konsystorz diakonem parafii w Krakowie.

Uroczyste nabożeństwo ordynacyjne odbędzie się 5 stycznia 2019 roku, w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Początek o godzinie 11.00.

Obrady Konsystorza miały miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, w dniach 6 i 7 grudnia 2018 roku.

Szczegóły uchwał są dostępne w zakładce Wiadomości Urzędowe.


 


wstecz