Obradował Konsystorz

W czasie lutowego posiedzenia Konsystorz podjął m.in. decyzję dotyczącą kandydatów na wakujące stanowisko proboszcza parafii w Jastrzębiu Zdroju.

Na wakans w parafii w Jastrzębiu Zdroju Konsystorz zatwierdził kandydatury trzech wikariuszy (alfabetycznie): ks. Dariusza Lercha z Ustronia, ks. Marcina Liberackiego z Poznania i ks. Marcina Ratki-Matejko ze Skoczowa.

Ogłoszenie jest związane z przejściem na emeryturę dotychczasowego proboszcza ks. Jana Raszyka. 

W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego zgromadzenia wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Ponadto Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko Proboszcza w dwóch parafiach ewangelickich na Opolszczyźnie: w Wołczynie, z terminem zgłaszania od 1 do 31 marca br. oraz w Pokoju z terminem zgłaszania od 1 do 30 kwietnia br.  

Radcy zdecydowali o przeniesieniu ks. Jana Sztwiertni ze stanowiska wikariusza w diecezji cieszyńskiej do parafii w Cieszynie. Ks. Jan Sztwiertnia będzie wikariuszem w cieszyńskiej parafii od 1 marca br.

Obrady Konsystorza miały miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, w dniach 28 i 29 marca 2019 roku.

Szczegóły uchwał dostępne w zakładce Wiadomości Urzędowe.


 


wstecz