Obradował Konsystorz

W czasie kwietniowego posiedzenia Konsystorz podjął m.in. decyzje dotyczące ogłoszenia wakansu w parafii w Suwałkach oraz zmiany miejsca służby duchownych.

Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko Proboszcza parafii w Suwałkach z terminem zgłaszania od 1 do 31 maja 2019 r.

Ponadto zatwierdzono wybory proboszcza parafii w Jastrzębiu Zdroju. Nowy proboszcz, ks. Marcin Ratka-Matejko, dotychczasowy wikariusz parafii w Skoczowie, zostanie wprowadzony w urząd podczas uroczystego nabożeństwa, które zaplanowano na 30 czerwca. br. Początek o godzinie 15.00.   

Podjęto decyzję o dopuszczeniu do egzaminu diakonackiego mgr teologii Katarzynę Kowalską z parafii w Pokoju na Opolszczyźnie.  Egzamin diakonacki jest zdawany przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną i umożliwia kandydatowi staranie się o ordynację na ewangelickiego duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w posłudze diakona.

Radcy zdecydowali o przeniesieniu z dniem 1 lipca br. dwóch duchownych. Ks. Piotr Uciński, dotychczas wikariusz parafii w Piszu, został mianowany wikariuszem parafii w Skoczowie, a ks. Marcin Liberadzki, dotychczas wikariusz parafii w Poznaniu, został mianowany proboszczem - administratorem parafii w Wołczynie.

Obrady Konsystorza miały miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, w dniach 25 i 26 kwietnia 2019 roku. Następne posiedzenie zaplanowano na 28 i 29 maja 2019r.

Szczegóły uchwał dostępne w: Wiadomości Urzędowe


wstecz