Obradował Konsystorz

W czasie ostatniego, przez okresem wakacyjnym, posiedzenia Konsystorz podjął m.in. szereg decyzji dotyczących parafii w Diecezji Mazurskiej.

Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko Proboszcza w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie na Mazurach z terminem zgłaszania od 1 do 31 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie jest związane z przejściem na emeryturę dotychczasowego proboszcza ks. Piotra Mendrocha.  

Ponadto Konsystorz zatwierdził kandydaturę ks. Dawida Banacha na proboszcza parafii w Suwałkach oraz mianował ks. Adriana Lazara proboszczem-administratorem parafii w Szczytnie.  

Ponieważ zakończyła się pięcioletnia kadencja Rady Wydawnictwa Augustana Konsystorz, na wniosek Biskupa Kościoła, powołał na nową kadencję: bp. Adriana Korczago, radcę Jana Machalicę, radcę Bożenę Polak oraz ks. Waldemara Szajthauera.

Na wniosek ks. dra Dariusza Chwastka z parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, biskup Kościoła Jerzy Samiec udzielił mu czteromiesięcznego urlopu naukowego. Ks. Chwastek będzie na urlopie od października br. do stycznia 2020r. W tym okresie obowiązki proboszcza-administratora parafii pełnił będzie zwierzchnik diecezji warszawskiej bp Jan Cieślar.    

Szczegóły uchwał są dostępne w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz