Obradował Konsystorz

W listopadzie Konsystorz obradował online. Podjęto m.in. uchwałę o powołaniu grupy roboczej zajmującej się planowaniem na 2023 rok Zgromadzenia ŚFL w Krakowie.

Grupa organizacyjna Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (Local Assembly Planning Committee, w skrócie LAPC) będzie ośmioosobowa. Należeć będzie do niej między innymi: Biskup Kościoła, biskupi diecezji cieszyńskiej i katowickiej, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży oraz rzecznik prasowy Kościoła.

Gremium to rozpocznie działalność 1 stycznia 2021 roku.

Ze względu na dużą ilość zadań, następne posiedzenie Konsystorza online zaplanowano na 27 listopada 2020.
 


wstecz