Obradował Konsystorz

Pierwsze w roku 2021 obrady Konsystorza odbyły się w trybie zdalnym.

Radcy podjęli uchwały o dopuszczeniu do drugiego egzamiu kościelnego "pro ministerio" ks. dr. Grzegorza Olka z Gliwic oraz ks. Zbigniewa Obracaja z Katowic.

Uprawnienia wynikające ze zdanego egzaminu pro ministerio pozwalają na objęcie samodzielnego stanowiska proboszcza administratora parafii.

Ponadto, radcy podjęli decyzję o przenienieniu w stan spoczynku dk. Joannę Sikorę z Cieszyna. Obecnie, w Kościele ewangelickim, wiek przejścia na emeryturę duchownych wynosi 65 lat zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Następne posiedznie Konsystorza zaplanowano w terminie 18-19 lutego 2021. Szczegóły uchwał są dostępne w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz