Obradował Konsystorz

Czerwcowe obrady Konsystorza odbyły się online.

Ze względu na rezygnację ks. dr. Romana Prackiego z funkcji proboszcza parafii w Krakowie Konsystorz ogłosił wakans na to stanowisko z terminem zgłaszania się kandydatów od 1 do 31 lipca br. Ks. Pracki pozostaje duchownym Kościoła.

Z końcem czerwca, Konsystorz odwołał bp. Adriana Korczago ze stanowiska proboszcza administratora parafii w Wiśle Malince. Od lipca, funkcję proboszcza będzie ponownie sprawował ks. Leszek Czyż, powracający do służby po urlopie zdrowotnym.  

Radcy zatwierdzili kandydatury: ks. Mateusza Łaciaka - w wyborach na proboszcza parafii w Kluczborku oraz ks. Sebastiana Olenckiego - w wyborach na proboszcza parafii w Świętochłowicach. Obaj kandydaci są administratorami tychże parafii. Ponadto, ks. Olencki został powołany na duszpasterza Straży Pożarnej w diecezji katowickiej, a ks. Łaciak na kapelana w duszpasterstwie wojskowym.

Z końcem czerwca nastąpi także zmiana w duszpasterstwie młodzieży diecezji warszawskiej. Nowym duszpasterzem będzie ks. Arkadiusz Raszka, wikariusz parafii w Łodzi. Zastąpi on ks. Michała Makulę, proboszcza parafii w Łodzi.

Obrady miały miejsce w dniach 17 i 18 czerwca 2021 w trybie zdalnym. Szczegółowe uchwały dostępne są w zakładce Wiadomości Urzędowe.
 


wstecz