Obradował Konsystorz

W warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się dwudniowe posiedzenie Konsystorza. Radcy spotkali się pierwszy raz po kilku miesiącach pracy zdalnej spowodowanej pandemią.

Podjęto decyzję o zatwierdzeniu kandydatów w wyborach na proboszcza:
- w parafii w Krakowie: ks. Łukasza Ostruszkę -  wikariusza Biskupa Kościoła oraz ks. Wojciecha Rudkowskiego z parafii w Radomiu
- w parafii w Ustroniu: ks. Dariusza Lercha - dotychczasowego proboszcza administratora tej parafii

Konsystorza zatwierdził wybór bp. Marcina Hintza na Biskupa Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej na kolejną, dziesięcioletnią kadencję. Zatwierdzono także wybory na proboszcza: w parafii w Białej - ks. Roberta Augustyna oraz w parafii w Szczytnie - ks. Adriana Lazara. 

Ze względu na rozpoczęcie służby ks. Roberta Augustyna w parafii w Białej, która należy do diecezji cieszyńskiej Konsystorz odwołał go z funkcji duszpasterza młodzieży diecezji katowickiej i powołał do tej służby ks. Marcina Ratkę-Matejko z parafii w Jastrzębiu Zdroju.

Konsystorz skierował ks. Łukasza Zielińskiego do służby wikariusza w parafii w Zgierzu.

Ponadto powołano ks. dr. Romana Prackiego do służby Ewangelickiego Duszpasterza Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym i ich Rodzin. Przedmiotem pracy duszpasterskiej ks. Prackiego będzie prowadzenie duszpasterstwa indywidualnego, rekolekcji i nabożeństw dla środowisk zagrożonych wykluczeniem, współpraca z instytucjami pomocowymi, których działalność jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu wykluczeniu. Duszpasterz Osób Zagrożonych Wykluczeniem będzie podlegał bezpośrednio Biskupowi Kościoła.

Posiedzenie Konsystorza odbyło się 26 i 27 sierpnia 2021 roku. Szczegóły uchwał zostaną opublikowane w zakładce Konsystorz/Wiadomości Urzędowe 3 września br.

Następne posiedzenie zaplanowano w terminie 23 i 24 września br.
 


 


wstecz