Obradował Konsystorz

Odbyło się pierwsze powakacyjne posiedzenie Konsystorza. Konsystorz obradował w Warszawie w dniach 23 i 24 września oraz 1 października zdalnie.

Podjęto uchwały o zatwierdzeniu wyborów na proboszcza parafii w Kluczborku oraz parafii w Świętochłowicach.

Uroczyste wprowadzenie ks. Mateusza Łaciaka w urząd proboszcza w Kluczborku odbędzie się w pierwszą niedzielę Adwentu, 28 listopada o godzinie 15.00, natomiast wprowadzenie ks. Sebastiana Olenckiego na urząd proboszcza parafii w Świętochłowicach odbędzie się w niedzielę, 17 października również o godzinie 15.30.

Ponadto odwołano ks. dr Grzegorza Olka ze stanowiska wikariusza parafii w Gliwicach i skierowano go do służby pozaparafialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.


wstecz