Obradował Konsystorz

Grudniowe obrady Konsystorza odbyły się w Warszawie.

Konsystorz powołał od 1 stycznia 2022 roku: ks. Łukasza Ostruszkę na Duszpasterza Polskiego Duszpasterstwa Ewangelickiego w Holandii oraz ks. Karola Długosza na Duszpasterza Emerytowanych Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 

Ponadto, od 2022 roku, Konsystorz przeniósł w stan spoczynku ks. Jana Sztwiertnię z parafii w Cieszynie oraz ks. Marcina Undasa z parafii w Zgierzu.
     
Radcy podjęli także decyzję o powołaniu ks. Wojciecha Rudkowskiego na stanowisko proboszcza-administratora parafii ewangelickich w Zgierzu i w Ozorkowie od 1 stycznia 2022.

Zatwierdzono również wybory ks. Dariusza Lercha na proboszcza parafii w Ustroniu.   

Konsystorz ogłasza wakans na stanowisko proboszcza w parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie z terminem zgłaszania się kandydatów od 1 do 31 stycznia 2022 roku.

Szczegóły dostępne są w zakładce: Wiadomości Urzędowe.


wstecz