Obradował Konsystorz

W Warszawie odbyło się ostatnie, w roku 2022, posiedzenie Konsystorza.

Konsystorz przedłużył czynną służbę ks. Małgorzaty Gaś w parafii Św. Trójcy w Warszawie do 30 czerwca 2023 roku. 

Duchowni ewangeliccy, bez względu na płeć, przechodzą na emeryturę po ukończeniu 65. roku życia.  Równocześnie, przepisy Prawa Kościelnego dają możliwość przedłużenia czynnej służby duchownego maksymalnie o trzy lata.

Kolejne posiedzenie Konsystorza zaplanowano na 26 i 27 stycznia 2023 roku.


wstecz