Obradował Konsystorz nowej kadencji

W Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Konsystorza w nowej kadencji. W czasie posiedzenia wybrano sekretarza Konsystorza, którym został ks. Tomasz Wigłasz z Białegostoku.

Ponadto Konsystorz dopuścił czterech duchownych do egzaminu pro ministerio: ks. Marka Bożka - wikariusza parafii w Zielonej Górze, ks. Arkadiusza Raszkę - wikariusza w diecezji warszawskiej, Bogusława Sebestę - wikariusza parafii w Cieszynie oraz ks. Piotra Ucińskiego - wikariusza parafii w Katowicach Szopienicach.

Do egzaminu pro ministerio zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny pro ministerio składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz-administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

Obrady miały miejsce w Centrum Luterańskim w dniach 26 i 27 maja 2022 roku.


wstecz