Obradował Konsystrz

Kwietniowe posiedzenie Konsystorza odbyło się zdalnie.

W czasie kwietniowego posiedzenia Konsystorz m.in. zatwierdził kandydatury na stanowisko proboszcza w parafii w Białej.

Na wakujące stanowisko proboszcza parafii w Białej zgłosili się: ks. Robert Augustyn z Katowic Szopienic, ks. Łukasz Gaś z Cieszyna, ks. Bogdan Wawrzeczko ze Skoczowa oraz ks. Oskar Wild z Wisły. Wybory zostały ogłoszone w związku w przejściem na emeryturę dotychczasowego proboszcza ks. Henryka Macha. 

W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego zgromadzenia wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Obrady miały miejsce w dniach 22 i 23 kwietnia br. w trybie zdalnym.

Szczegóły uchwał są opublikowane w zakładce Wiadomości Urzędowe.


 


wstecz