Obradował Synod Kościoła online

W trybie online odbyła się 9. nadzwyczajna sesja Synodu Kościoła. Synodałowie przedłużyli kadencje zwierzchnich władz Kościoła o jeden rok.

Nadzwyczajna sesja Synodu odbyła się 13 marca 2021 roku. Ze względu na pandemię synodałowie zdecydowali o przesunięciu terminu wyborów delegatów do synodów diecezjalnych i do Synodu Kościoła oraz wyborów radców Konsystorza o jeden rok. Kwestia ta była jedynym tematem sesji.

Zmiana została podyktowana koniecznością podjęcia decyzji w kontekście zbliżającego się końca kadecji Konsystorza. Upływa ona wiosną 2021 roku. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną zwołanie stacjonarnej sesji Synodu może być utrudnione, a wybory władz Kościoła nie mogą odbywać się w trybie zdalnym.

Kadencje Rad Parafialnych i pozostałych gremiów kościelnych nie ulegają zmianie, choć zgodnie z prawem również mogą być przedłużone ze względu na sytuację epidemiczną.

Sprawozdawcza, 10. sesja Synodu Kościoła została zaplanowana w terminie od 23 do 25 kwietnia 2021.


wstecz