Obradowała Konferencja Biskupów

W Warszawie odbyło się dwudniowe posiedzenie Konferencji Biskupów.

Rozmawiano, między innymi, o bieżącej sytuacji Kościoła w dobie pandemii oraz o wyzwaniach i zagrożeniach dla Kościoła wynikających z tej złożonej sytuacji.  

W obradach brali udział: Biskup Kościoła, zwierzchnicy diecezji oraz biskup wojskowy. Spotkanie miało miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, 2 i 3 grudnia 2020 roku.  


wstecz