Obradowała Rada Diakonii

W warszawskim Centrum Luterańskim odbyło się posiedzenie Rady Diakonii Kościoła. Zajmowano się tematami bieżącymi oraz sprawami dotyczącymi statutu i struktur Diakonii Polskiej.

Obrady miały miejsce 2 grudnia 2017 roku w Warszawie.  W posiedzeniu brali udział również: Wanda Falk - Dyrektor Generalna Diakonii oraz ks. Klaus Dieter Kotnik były Prezydent Diakonisches Werk der EKD, obecnie doradca Diakonii Polskiej.

Rada Diakonii Polskiej jest organem sprawującym ogólny nadzór nad realizacją polityki w dziedzinie diakonii w Kościele. W jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła, bp Ryszard Bogusz - Prezes Diakonii, ks. dr Adam Malina - Prezes Synodu, ks. Piotr Wowry, Romuald Długosz, Bożena Polak, Anna Wantulok, Leopold Weinbrenner oraz Wanda Wróblewska.

Diakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Mottem działalności są biblijne słowa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście" (Ewangelia Mateusza 25,40).

Reaktywowanie pracy diakonijnej rozpoczęto w 1993 roku. Diakonia Polska wspiera diecezjalną działalność diakonijną i koordynuje projekty na rzecz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. Uczestniczy w Programie Wolontariatu Europejskiego, prowadzi Program Przeciw Przemocy, a także liczne instytucje i jednostki diakonijne na terenie całej Polski.


wstecz

Filtruj wg daty