Odbył się egzamin kościelny

Przed kościelną komisją egzaminacyjną w Warszawie pozytywną ocenę uzyskali: Bogusław Sebesta - praktykant parafii w Piszu oraz Marta Zachraj - praktykantka warszawskiej parafii Wniebowstąpienia Pańskiego.

Absolwenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zdawali egzamin "pro venia concionandi" zwany pierwszym egzaminem kościelnym.

Przepisane prawem egzamin odbyły się 4 stycznia 2018 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.

Po zatwierdzeniu wyniku egzaminu "pro venia concionandi" i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w posłudze diakona: zarówno kobiety jak i mężczyźni lub prezbitera - mężczyźni. 

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica).
 


wstecz

Filtruj wg daty