Odbył się egzamin kościelny

W Warszawie odbył się I egzamin kościelny. Oceny pozytywne uzyskało czterech kandydatów na duchownych. 

Przepisany prawem egzamin odbyły się 12 lutego 2021 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył bp Jerzy Samiec. Pozostałymi egzaminatorami byli: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.


Do egzaminu pro venia concionandi czyli etapu dopuszczenia do ordynacji minister Verbi Divini (sługi Słowa Bożego) przystąpili (na zdjęciu od lewej): Grzegorz Fryda - praktykant parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, Bartłomiej Polok - praktykant parafii w Piszu, Mateusz Mendroch - praktykant parafii w Cieszynie oraz Sebastian Madejski - praktykant parafii św. Trójcy w Warszawie.

Komisja oceniła pozytywnie wszystkich kandydatów. Po zatwierdzeniu wyników egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Ewangelicki duchowny otrzymuje urząd posługiwania Słowa i Sakramentów. O urzędzie tym mówi Konfesja Augsburska: „O urzędzie kościelnym naucza się, iż nikt w Kościele nie powinien publicznie nauczać ani wygłaszać kazań, ani udzielać Sakramentów, jeżeli nie został we właściwy sposób powołany”

Kościół Ewangelicko – Augsburski w Polsce uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach: Biskup – greckie „episkopos” (nadzorca), Prezbiter (Ksiądz) – greckie „presbyteros” (starszy) i Diakon – greckie „diaconos” (sługa, służebnica). Z ustanowienia Bożego Kościół powołuje do każdej z trzech posług urzędu duchownego przez osobną ordynację.


wstecz