Odbył się II egzamin kościelny

W Warszawie, trzech duchownych zdawało II egzamin kościelny.

Do egzaminu kościelnego pro ministerio (II egzaminu kościelnego) przystąpiło i otrzymało uprawnienia proboszcza - administratora trzech księży: (na zdjęciu od lewej) Piotr Sztwiertnia z Goleszowa, Zbigniew Obracaj z Katowic oraz dr Grzegorz Olek z Warszawy.

 
Do "egzaminu pro ministerio" czyli drugiego egzaminu kościelnego zgłaszają się duchowni Kościoła po trzech latach od ordynacji. Egzamin kościelny "pro ministerio" składa się z części pisemnej i ustnej. Na egzamin pisemny składa się kazanie (egzegeza, medytacja, kazanie) oraz katecheza. Egzamin ustny obejmuje wiedzę z zakresu biblistyki, homiletyki, katechetyki, duszpasterstwa, liturgiki oraz administracji i prawa kościelnego.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii. Proboszcz - administrator jest kierowany do parafii decyzją władz zwierzchnich Kościoła. Po pięciu latach od dnia ordynacji duchowny zyskuje prawa do ubiegania się o stanowisko proboszcza i kandydowania w wyborach organizowanych przez parafie Kościoła.

Przepisany prawem egzamin odbyły się 1 września 2021 roku. Kościelnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczy bp Jerzy Samiec. Pozostali egzaminatorzy to: bp Jan Cieślar, bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec.


wstecz