Odbyło się posiedzenie Konsystorza

W czasie majowego posiedzenia Konsystorz podjął m.in. szereg decyzji dotyczących egzaminów kościelnych oraz związanych z przenosinami duchownych.

Podjęto decyzję o dopuszczeniu do pierwszego egzaminu kościelnego magistra teologii Pawła Mikołajczyka – praktykanta parafii w Zielonej Górze.

Egzamin pro venia concionandi jest zdawany przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną i umożliwia kandydatowi staranie się o ordynację na ewangelickiego duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Równocześnie, do drugiego egzaminu kościelnego dopuszczono księży: Roberta Augustyna z Katowic - Szopienic, Tymoteusza Bujoka z Gliwic i Marcina Podżorskiego z Cieszyna. Uprawnienia wynikające ze zdanego egzaminu „pro ministerio” pozwalają na objęcie samodzielnego stanowiska proboszcza administratora parafii.

Radcy zdecydowali o przeniesieniu wikariuszy: ks. dr. Grzegorza Olka z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie do parafii w Gliwicach, a ks. Tymoteusza Bujoka z Gliwic do CME.

W czasie wakacji zmienią także miejsca swojej służby i będą się przenosili wikariusze: ks. Michał Matuszek z Bielska do Ustronia, ks. Oskar Wild z Ustronia do Wisły, ks. Łukasz Ostruszka z Wisły do Warszawy na stanowisko asystenta Biskupa Kościoła i ks. Karol Długosz z Warszawy do Bielska.

Szczegóły uchwał będą dostępne piątek, 25 maja, w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz