Odszedł ks. Alfred Staniek

W dniu 1 listopada zmarł śp. ks. Alfred Staniek, proboszcz parafii ewangelickiej w Istebnej.
 
Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 7 listopada w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Następnego dnia, w kościele ewangelickim w Gierałcicach na Opolszczyźnie (filiał parafii w Wołczynie), odbyły się uroczystości pogrzebowe. Zmarły został pochowany na przykościelnym cmentarzu. 
 
Ks. Alfred Staniek urodził się 29 lipca 1966 r. w Wodzisławiu Śląskim, jako syn Augustyna i Szarloty z d. Pilch. Konfirmowany został 11 maja 1980 r. w Wodzisławiu Śląskim przez ks. Marcina Lukasa. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Technikum Samochodowego w Pszczynie.
 
W latach 1986-1992 studiował na teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Praktykę kościelną odbywał m.in. w parafiach w Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu Miechowicach i Tarnowskich Górach. 
 
O swojej decyzji pracy w Kościele tak pisał: „Wybór studiów teologicznych nie był przypadkowy. Wychowałem się w rodzinie ewangelickiej. Słowo Boże poznawałem od najmłodszych lat. Rodzice uczyli mnie modlić się, wspólnie czytaliśmy Biblię, uczęszczaliśmy na nabożeństwa. Kiedy pierwszy raz pojechałem na obóz młodzieżowy do Salmopola z uwagą obserwowałem pracę studentów teologii. Na następnych obozach starałem się brać czynny udział (poranne rozważania, prowadzenie grupy dyskusyjnych, śpiewu). Bardzo polubiłem pracę z młodzieżą. Po wakacjach włączyłem się do pracy w naszej parafii i coraz poważniej zacząłem myśleć o studiach teologicznych, a później o pracy w Kościele.
 
Ks. Staniek został ordynowany 26 lipca 1992 r. w kościele w Mikołowie przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła bpa Jana Szarka. W tym samym dniu ordynowani byli ks. Alfred Borski, ks. Tomasz Chudecki, ks. Adam Malina i ks. Henryk Reske.
 
Z dniem ordynacji ks. Staniek został mianowany wikariuszem diecezjalnym diecezji katowickiej. Następnie od 1993 r. służył jako wikariusz w parafii w Świętochłowicach, a w latach 1996-1998 był jej proboszczem administratorem. Od 1998 do 2002 służył w parafii w Wołczynie, a w latach 2002-2006 był proboszczem w Bytomiu Miechowicach. W 2006 r. został wybrany proboszczem parafii ewangelickiej w Istebnej.
 
Był przewodniczącym komisji chórów i orkiestr diecezji cieszyńskiej. Współorganizator diecezjalnych zjazdów chórów. Inicjator i współzałożyciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trójwsi (Istebna, Koniaków i Jaworzynka) w którym zaangażowanych jest ponad 100 osób.
 
W swojej służbie ks. Staniek był oddany Bogu i ludziom. Jego wielką pasją była muzyka, angażował się w działalność zespołu muzycznego „Chrystus Daje Nadzieję”, który w swoim repertuarze miał piosenki jego autorstwa.
 
Ks. Alfred Staniek pozostawił żonę Anetę i córkę Martę.

wstecz