OKD 2018

W Mikołajkach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Duchownych (OKD) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Temat spotkania nawiązywał do Roku Świadectwa Kościoła i brzmiał: „Świadectwo wypływające z duchowości”.

Konferencja rozpoczęła się wspólną modlitwą w kościele Świętej Trójcy w Mikołajkach. Po modlitwie odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Księży i Katechetów.

Następny dzień konferencji rozpoczął się nabożeństwem ze Spowiedzią i Komunią Świętą. Przygotowali je duchowni diecezji katowickiej, liturgię prowadził zespół Pastores w składzie: ks. Robert Augustyn - perkusja, ks. Mirosław Czyż - vocal, ks. Daniel Ferek - klawisze, ks. Eneasz Kowalski - gitara basowa, ks. Marcin Makula - vocal i ks. Andrzej Wójcik - gitara akustyczna, a kazanie wygłosił bp Paweł Hause z diecezji mazurskiej.

Duchowni mieli możliwość zapoznania się z prezentacją prowadzoną przez ks. Karola Długosza, a dotyczącą dostępności dla parafii zasobów Centralnego Archiwum Ewangelickiego w Berlinie.

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia prelegentów, które moderował bp prof. Marcin Hintz. Wygłoszone zostały cztery referaty dotyczące: teologii feministycznej (Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska), duchowości przebudzeniowej (ks. Marek Londzin), duchowości wysokokościelnej (ks. Janusz Staszczak) oraz duchowości ekologicznej (ks. prof. Marek Uglorz).

Po sesji tematycznej odbyły się dyskusje w grupach.

Grupę podejmującą temat duchowości i teologii feministycznej prowadziła dk. Izabela Sikora. W rozmowach uczestnicy zwrócili uwagę, że spojrzenie na teksty biblijne z perspektywy teologii feministycznej pozwala podejmować tematy, które być może dotąd nie były podejmowane w pracy duszpasterskiej np. w kwestii przemocy. Zdarza się bowiem, że wykorzystuje się teksty biblijne, by przemoc usprawiedliwiać.

Dyskusję w grupach dotyczącą duchowości przebudzeniowej moderował ks. Marcin Podżorski. W rozmowach stwierdzono, że dziś coraz częściej duchowe ożywienie wnoszą sympatycy i konwertyci wstępujący do Kościoła. To nie tylko osoby szukające pewnej tradycji i podchodzące bardzo intelektualnie do wiary, ale często osoby wywodzące się z ruchów przebudzeniowych w Kościele rzymskokatolickim.

Grupy związane z duchowością wysokokościelną poprowadził ks. Zbigniew Obracaj. Uczestnicy dyskusji wskazali, że warto rozpocząć starania o wstąpienie Kościoła do wspólnoty z Porvoo. Dyskusja ukazała bogactwo lokalnych tradycji w życiu liturgicznym. Pojawią się postulat zaakcentowania znaczenia liturgicznej edukacji dzieci i młodzieży, by zbór mógł bardziej świadomie przeżywać spotkanie z Bogiem w przestrzeni liturgicznej.

Rozmowy w grupach na temat „teologii i duchowości ekologicznej” prowadził ks. dr Dariusz Chwastek. Próbowano zdefiniować pojęcia: „duchowość”, „ekologia”, „wrażliwość ekologiczna” itd. Rozmawiano o ludzkiej odpowiedzialności przed Stwórcą za stworzenie.

Ponadto duchowni mieli możliwość zapoznania się ze stanem dyskusji na temat konfirmacji, którą zaprezentował ks. dr Adam Malina, oraz z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Kościele przedstawionymi przez dr Michała Hucała.

Na zakończenie konferencji zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec przekazał zebranym aktualia.

Tegoroczne spotkanie OKD odbyło się  dniach 25-27 czerwca 2018 r. w Mikołajkach.

Zdjęcia: Galeria Fotografii


 
 
 


wstecz