Ordynacja w Cieszynie

W kościele Jezusowym w Cieszynie odbyła się podwójna ordynacja na duchownych. W Kościele powszechnym do służby diakona została ordynowana Wiktoria Matloch, a Marek Bożek, Paweł Mikołajczyk, Arkadiusz Raszka i Piotr Uciński zostali ordynowani na księży.

Zwierzchnik Kościoła - bp Jerzy Samiec - w kazaniu opartym na fragmencie z listu do Efezjan 5,1-2, przypomniał przyszłym duchownym, że ich powołanie ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie wskazał na konieczność naśladowania Jezusa w codziennym życiu i w służbie. To naśladowanie ma się przejawiać w miłości do Boga i miłości do drugiego człowieka. Miłości, która będzie cechowała się osobistą pokorą i postawą sługi.   

Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła dokonał ordynacji.

Do służby Słowa Bożego i Sakramentów powołani zostali: pochodząca z Cieszyna - dk. Wiktoria Matloch (asystenci: ks. Janusz Sikora i ks. Roman Pracki), pochodzący ze Skoczowa - ks. Marek Bożek (asys. ks. Dariusz Lik i ks. Paweł Meler), pochodzący z Jaworza - ks. Paweł Mikołajczyk (asys. bp Adrian Korczago i ks. Marcin Orawski), pochodzący z Dzięgielowa ks. Arkadiusz Raszka (asys. bp Jan Cieślar i ks. Marek Londzin)  oraz pochodzący z Zielonej Góry - ks. Piotr Uciński (asys. ks. Dariusz Lik i ks. Marcin Pysz)

W słowach do zboru ordynowani mówili o drodze swojego powołania do służby i dzielili się wybranym przez siebie fragmentem Bożego Słowa.

Nowi duchowni po ordynacji zostali w miejscach służby, gdzie odbywali praktyki: dk. Wiktoria Matloch w Krakowie, ks. Marek Bożek w Zielonej Górze, ks. Paweł Mikołajczyk we Wrocławiu, ks. Arkadiusz Raszka w diecezji warszawskiej, a ks. Piotr Uciński w Piszu.

Obecnie w Kościele ewangelickim w Polsce czynną służbę sprawuje 155 ewangelickich duchownych, w tym 15 kobiet.


wstecz