Ordynacja w Golasowicach

W Golasowicach na Górnym Śląsku odbyła się ordynacja na duchownych. Bogusław Sebesta został księdzem, a Marta Zachraj diakonem w służbie Kościoła.

Uroczyste nabożeństwo miało miejsce 21 kwietnia 2018 roku w kościele parafialnym. Było to wydarzenie historyczne. Po raz pierwszy w parafii golasowickiej miało miejsce nabożeństwo ordynacyjne. Na uroczystości obecne było liczne grono duchownych, rodziny ordynowanych oraz wierni z ich rodzinnych parafii i miejsc obecnej służby.

Zwierzchnik Kościoła - bp Jerzy Samiec - w kazaniu przypomniał przyszłym duchownym, że ich powołanie ma swoje źródło w Chrystusie. Jednocześnie wskazał na konieczność rozwoju duchowego przez osobistą modlitwę i rozważanie Słowa jako podstawy w służbie dla innych.

Następnie przez modlitwę i nałożenie rąk Biskup Kościoła dokonał ordynacji.

Asystentami - pochodzącego z Katowic - ks. Bogusława Sebesty byli bp Adrian Korczago i bp Marian Niemiec, a - pochodzącej z Golasowic - dk. Marty Zachraj ks. Dariusz Chwastek i ks. Marcin Makula.   

Nowo ordynowani zostali powołani do Służby Słowa i Sakramentów i skierowani do miejsc swoich dotychczasowych praktyk: ks. Bogusław Sebesta do parafii w Goleszowie, a dk. Marta Zachraj do parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

W słowach do zboru ordynowani mówili o swojej drodze życiowej i dziękowali tym, którzy byli dla nich wsparciem. Podczas nabożeństwa śpiewały chóry z Golasowic i Katowic.

Obecnie w Kościele ewangelickim w Polsce czynną służbę sprawuje 153 duchownych, w tym 14 kobiet.


wstecz