Pamiątka umarłych

Ewangelicy obchodzą 1 listopada święto nazywane Pamiątką Umarłych albo Pamiątką Świętych Pańskich. Oznacza to, że tego dnia wspominani są wszyscy zmarli.

Święto to zachęca do porządkowania i odwiedzania grobów swoich bliskich oraz ich wspominania. W tym dniu luteranie dziękują Bogu za wszystkich żyjących i zmarłych prawdziwie wierzących chrześcijan, a zarazem proszą Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych. Dzieje się to na nabożeństwach, które w tym dniu odprawiane są na ewangelickich cmentarzach. Chrześcijańskie, ewangelickie świętowanie, to przede wszystkim spotkanie ze Słowem Bożym i wspólna modlitwa.

W tradycji mazurskiej szczególnym czasem na wspomnienia zmarłych jest Niedziela Wieczności - ostatnia niedziela roku kościelnego. Jest to niedziela poświęcona tematowi przemijania, śmierci i życia wiecznego.

W czasie tego święta wierni nie modlą się za dusze zmarłych w związku z przekonaniem, że kwestia zbawienia człowieka jest zależna od jego relacji z Bogiem. Człowiek po śmierci staje przed Bogiem, do którego należy sąd. Ludzka modlitwa nie jest w stanie zmienić sytuacji zmarłego. To powoduje, że ewangelicy nie uznają istnienia czyśćca, jako że Biblia nie zawiera nauki o nim.

Ewangelicy, jak wszyscy protestanci odrzucają również instytucję tzw. mszy za zmarłych. Msza może być sprawowana tylko dla żyjących, bo Komunia Święta służy pokrzepieniu tylko żyjących, tych, którzy jedzą i piją ciało i krew Pańską.

Nie ma też zwyczaju zapalania świecy czy znicza za duszę zmarłego. Jeśli zapalne są znicze na grobach, to tylko dla uczczenia pamięci, ale bez intencji modlitewnej.


wstecz