Pamiątka umarłych

Ewangelicy obchodzą 1 listopada święto nazywane Pamiątką Umarłych albo Pamiątką Świętych Pańskich. Oznacza to, że tego dnia wspominani są wszyscy zmarli.

Święto to zachęca do porządkowania i odwiedzania grobów swoich bliskich oraz ich wspominania. W tym dniu luteranie dziękują Bogu za wszystkich żyjących i zmarłych prawdziwie wierzących chrześcijan, a zarazem proszą Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych. Dzieje się to na nabożeństwach, które w tym dniu odprawiane są na ewangelickich cmentarzach. Chrześcijańskie, ewangelickie świętowanie, to przede wszystkim spotkanie ze Słowem Bożym i wspólna modlitwa.

W tradycji mazurskiej szczególnym czasem na wspomnienia zmarłych jest Niedziela Wieczności - ostatnia niedziela roku kościelnego. Jest to niedziela poświęcona tematowi przemijania, śmierci i życia wiecznego.

W czasie tego święta wierni nie modlą się za dusze zmarłych w związku z przekonaniem, że kwestia zbawienia człowieka jest zależna od jego relacji z Bogiem. Człowiek po śmierci staje przed Bogiem, do którego należy sąd. Ludzka modlitwa nie jest w stanie zmienić sytuacji zmarłego. To powoduje, że ewangelicy nie uznają istnienia czyśćca, jako że Biblia nie zawiera nauki o nim.

Ewangelicy, jak wszyscy protestanci odrzucają również instytucję tzw. mszy za zmarłych. Msza może być sprawowana tylko dla żyjących, bo Komunia Święta służy pokrzepieniu tylko żyjących, tych, którzy jedzą i piją ciało i krew Pańską.

Nie ma też zwyczaju zapalania świecy czy znicza za duszę zmarłego. Jeśli zapalne są znicze na grobach, to tylko dla uczczenia pamięci, ale bez intencji modlitewnej.


wstecz

Filtruj wg daty