Pierwsze posiedzenie Konsystorza w nowym roku

W czasie pierwszego posiedzenia w roku 2019, radcy Konsystorza podjęli szereg uchwał personalnych.

W związku z wyborem ks. Marcina Brzóski na proboszcza parafii w Cieszynie, Konsystorz stwierdził wygaśnięcie mandatu ks. Brzóski jako proboszcza parafii w Świętochłowicach i odwołał go ze stanowiska administratora parafii w Rudzie Śląskiej Wirku z dniem 2 marca 2019 roku.

Konsystorz powołał ks. Sebastiana Olenckiego na stanowisko proboszcza - administratora  parafii w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej Wirku z dniem 3 marca 2019 roku, jednocześnie odwołując go ze stanowiska administratora parafii w Wołczynie.

Z dniem 3 marca 2019 roku Konsystorz powołał ks. Eneasza  Kowalskiego na stanowisko proboszcza - administratora parafii w Wołczynie. Ks. Kowalski jest także administratorem sąsiednich parafii w Pokoju i Lubieni.

Podjęto także decyzję o odwołaniu ks. Waldemara Szajthauera ze stanowiska proboszcza - administratora parafii w Istebnej i powołaniu na to stanowisko, z dniem 1 marca 2019 roku, ks. Dariusza Madzię, dotychczasowego wikariusza parafii w Cieszynie.

Zgodnie ze Statutem Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła (CMP) radcy powołali Radę Centrum w składzie: Michał Hucał, Łukasz Cieślak, Bożena Giemza na wspólną, pięcioletnią kadencję (lata 2019-2024). W składy Rady Centrum wchodzą również z urzędu Biskup Kościoła i Prezes Synodu Kościoła.

Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła zostało powołane do życia przez Synod Kościoła w 2018 roku w odpowiedzi na potrzebę rozwoju nowych standardów w rozwiązywaniu konfliktów. W czasach polaryzacji i rosnących napięć, Centrum chce być narzędziem praktykowania konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów, wspierających budowanie mostów pomiędzy ludźmi.

Radcy przyjęli rezygnację bp. Adriana Korczago z funkcji duszpasterza studentów luteran ChAT. Bp Korczago pełnił tę służbę przez blisko 11 lat. Od 1 lutego 2019 roku opiekę duszpasterską nad studentami powierzono Biskupowi Kościoła.

Szczegóły uchwał będą dostępne w piątek, 25 stycznia, w zakładce Wiadomości Urzędowe.

 


wstecz