Pierwsze w 2018 roku posiedzenie Konsystorza

Na swoim pierwszym posiedzeniu w nowym roku Konsystorz ogłosił wakans na proboszcza parafii ewangelickiej w Grudziądzu.

Termin zgłoszeń kandydatów rozpocznie się 15 lutego, a zakończy 15 marca 2018 roku. Obecnie opiekę duszpasterską w parafii w Grudziądzu sprawuje ks. Karol Niedoba.

W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego zgromadzenia wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Ponadto Konsystorz zatwierdził wybory ks. Pawła Hause na biskupa diecezji mazurskiej. W konsekwencji wyboru nowego zwierzchnika dieceji mazurskiej i zmiany siedziby diecezji z Olsztyna na Kętrzyn, radcy podjęli decyzję o odwołaniu ks. Adriana Lazara ze stanowiska wikariusza parafii w Olsztynie i powołali go na stanowisko wikariusza diecezji mazurskiej.     

Kolejne posiedzenie Konsystorza będzie odbędzie się w Warszawie w dniach 15-16 lutego 2018 roku.

Szczegóły dostępne będą w zakładce Wiadomości Urzędowe w piątek, 27 stycznia.


wstecz