Po przerwie wakacyjnej obradował Konsystorz

W czasie pierwszego, po przerwie wakacyjnej, posiedzenia Konsystorz m.in. zatwierdził wybory ks. dr Karola Niedoby na proboszcza parafii w Grudziądzu.

Wybory na proboszcza parafii w Grudziądzu odbyły się 17 czerwca 2018r. Ks. dr Karol Niedoba był jedynym kandydatem. Data wprowadzenia w urząd nowego proboszcza zostanie podana w terminie późniejszym.  

Na skutek przeniesienia ks. Tymoteusza Bujoka do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, Konsystorz odwołał go z funkcji Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Katowickiej, jednocześnie powołując do tej służby z dniem 1 września 2018r. ks. Roberta Augustyna z parafii w Szopienicach. 

W związku ze śmiercią śp. ks. proboszcza Adama Podżorskiego, Konsystorz mianował z dniem 30 sierpnia 2018r. bp. Adriana Korczago proboszczem administratorem parafii w Skoczowie. Bp Korczago będzie pełnił tę funkcję do czasu wprowadzenia w urząd nowego proboszcza.

Obrady Konsystorza miały miejsce w Centrum Luterańskim w Warszawie, w dniach 30 i 31 sierpnia 2018 roku.

Szczegóły uchwał będą dostępne piątek, 7 września, w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz