Podpisano porozumienie polsko-szwedzkie

W czasie niedzielnego nabożeństwa, w kościele św. Mateusza w Łodzi, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Kościołem Ewangelickim w Polsce a Diecezją Uppsala Kościoła Szwecji, na lata 2023-2026. 

Bp Karin Johanesson z Diecezji Uppsala w Szwecji i bp Jerzy Samiec – zwierzchnik polskich ewangelików podpisali w łódzkim kościele św. Mateusza umowę o kontynuacji współpracy. Dotyczy ona przede wszystkim wymiany doświadczeń teologicznych i duszpasterskich, współpracę w ramach diakonii (działalności charytatywnej), wymiany grup młodzieży i studenckich.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony polskiej byli bp Jerzy Samiec oraz Karol Werner - radca Konsystorza, a ze strony szwedzkiej bp Karin Johanesson oraz Roberth Krantz - wiceprezes zarządu Diecezji Uppsala.

Polsko-Szwedzka współpraca kościelna rozpoczęła się w 1992 i polega na międzynarodowych spotkaniach chórów, grup młodzieżowych i parafialnych. Ponadto podejmowany jest dialog teologiczny dotyczący tożsamości luterańskiej we współczesnym świecie, ordynacji kobiet i zagadnień etycznych. Na płaszczyźnie parafialnej we współpracę zaangażowanych jest po siedem Parafii z każdej strony.
 
Uroczystość miała miejsce 2 października 2022 roku.


wstecz