Polacy na Kirchentagu

W Dniach Kościoła w Dortmundzie wzięła udział blisko 150 osobowa reprezentacja Kościoła ewangelickiego z Polski z bp Jerzym Samcem na czele.

Dni Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (Kirchentag) odbywają się co dwa lata w różnych miastach. Tegoroczny, 37 Kirchentag, odbył się w dniach od 19 do 23 czerwca w Dotmundzie i wzięło w nim udział ponad 120 tys. uczestników nie tylko z Niemiec, ale także z Europy i świata.

Tradycyjnie obecni byli uczestnicy z Polski. Przyjechało około 140 osób m.in. z Bielska-Białej, Cieszyna, Częstochowy, Dzięgielowa, Goleszowa, Katowic, Krakowa, Lublina, Łazisk Górnych, Łodzi, Mikołowa, Olsztyna, Szczytna, Pasymia, Tychów, Ustronia, Warszawy i Wrocławia.

Na Targach Możliwości można było odnaleźć trzy polskie stoiska: Stoisko Kościoła Ewangelickiego, Diakonii Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Na stoisku Kościoła promowano niemieckojęzyczną wersję „Ewangelickiego bedekera”. 

Wszystkie stoiska odwiedzane były przez tłumy osób, wiele przychodziło z konkretnymi pytaniami, pojawili się też zwierzchnicy Kościołów i organizacji partnerskich.

Temat Kirchentagu dotyczył zaufania. Zaproponowali go młodzi ludzie, którzy odkryli jak trudno bez zaufania żyć. W czasie trwania wydarzenia zachęcano do zauważenia postawy Boga, który widzi ludzi i otacza opieką oraz inspiruje do dostrzeżenia ludzi wokół, dostrzeżenia ich godności, potrzeb, dylematów i problemów. Dlatego dyskusje i spotkania dotyczyły niemal wszystkiego począwszy od kwestii diakonii, zmian klimatycznych, praw kobiet, zaangażowania społecznego i co jest też charakterystyczne dla Kirchentagu aktualnej sytuacji politycznej.Każdy Kirchentag to przede wszystkim spotkanie religijne ale także festiwal kulturalny i wydarzenie polityczne. Można było doświadczać obecności Boga uczesticząc w nabożeństwach, modlitwach, wykładach czy studiach biblijnych jak również można w koncertach i warsztatach, zwiedzać wystawy.

Tegoroczne Ewangelickie Dni Kościoła w Niemczech odwiedziło więcej osób niż się spodziewano: zarejestrowało się około 80 000 stałych uczestników, a 41 000 brało udział w spotkaniu przez jeden dzień. W 223 miejscach w mieście odbyło się prawie 2400 wydarzeń. Obecnych było 2650 gości z około 70 krajów.

Kolejny, tym razem Ekumeniczny Kirchentag, odbędzie się w 2021 roku we Frankfurcie nad Menem.


wstecz