Polonia Restituta dla bpa Pawła Anweilera

W dniu 18 grudnia, w Warszawie, bp Paweł Anweiler otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, przyznawany przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Natomiast  w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” uhonorowany został złotym medalem przyznawanym przez tę organizację. Poprzedniego dnia bp Paweł Anweiler znalazł się w gronie tegorocznych laureatów Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznawanej przez katowicki oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Biskup otrzymał statuetkę  za zaangażowanie społeczne i otwartość na drugiego człowieka.

Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione ustawą z 4 lutego 1921 r. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.

Patron nagrody przyznawanej przez stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Juliusz Ligoń (1823-1889), to kowal hutniczy i genialny samouk – pisarz ludowy, zaangażowany społecznie i kulturalno-oświatowo, który swoim działaniem budził poczucie dumy z polskiej przynależności narodowej. Nagroda przyznawana jest od 1963 roku, a w pierwszej kapitule zasiadał Gustaw Morcinek. Uhonorowani zostali nią m.in.: ks. Alfred Hauptman, Karol Stryja, Jan Tacina, Jan Broda, Jan Szczepański.

W Laudacji wygłoszonej przez ks. prof. Józefa Budniaka padły m. in. takie słowa: "Luterański Biskup Cieszyński Paweł Anweiler w powszechnie wyrażanych opiniach choćby w licznych laudacjach z okazji przyznawanych mu w Polsce medali, wyróżnień i nagród, określany jest jako człowiek światłego umysłu, uporczywie wytrwały w poszukiwaniu prawdy, powszechnie szanowany, znany i ceniony dla swego prawego charakteru, obdarzony wielkim poczuciem sprawiedliwości, otwartości na drugiego człowieka, sumienny w wykonywaniu zadań i powierzonych obowiązków. Przynosi chlubę nie tylko Kościołowi Luterańskiemu, ale także Śląskowi Cieszyńskiemu, Polsce i Polakom. Postrzegany jest jako biskup, który posługę swego urzędu wpisał w promowanie wiary i kultury, szczególnie uwrażliwioną na dialog ekumeniczny, oraz dialog ze światem nauki i wiedzy, edukacji i wychowania"
 
 


wstecz