Polska gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego ŚFL

Polska została wybrana jako gospodarz Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej. W 2023 roku delegaci Kościołów z całego świata będą obradować w Krakowie.

Obradująca dziś w Genewie Rada Światowej Federacji Luterańskiej wybrała Kościół w Polsce jako gospodarza 13. Zgromadzenia Ogólnego. Zaproszenie Zgromadzenia do Krakowa zostało wystosowane z inicjatywy bpa Jerzego Samca. 
 Po raz pierwszy w historii Zgromadzenie Ogólne ŚFL będzie miało miejsce w Polsce. Zaplanowano je w dniach 21-27 czerwca 2023 r. w Krakowie. Zgromadzenia Ogólne odbywają się co sześć lub siedem lat. Spotkanie jest dla luterańskiej wspólnoty z całego świata okazją do świętowania wiary, wymiany doświadczeń i dyskusji, a także możliwością do podejmowania decyzji.

13. Zgromadzenie Ogólne w Krakowie będzie drugim spotkaniem najwyższego organu decyzyjnego ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1984 r. Kościół Ewangelicki na Węgrzech gościł siódme zgromadzenie, które odbyło się w Budapeszcie.

Zgromadzenia Ogólne:

1947 – Lund (Szwecja)

1952 – Hanower (Niemcy)

1957 – Minneapolis (Stany Zjednoczone)

1963 – Helsinki (Finlandia)

1970 – Evian (Francja)

1977 – Dar es Salaam (Tanzania)

1984 – Budapeszt (Węgry)

1990 – Kurytyba (Brazylia)

1997 – Hongkong

2003 – Winnipeg (Kanada)

2010 – Stuttgart (Niemcy)

2017 – Windhoek (Namibia)

2023 – Kraków (Polska)


Dziękując polskim luteranom za rozszerzenie gościnności na światową wspólnotę, Prezydent ŚFL, abp. dr Panti Filibus Musa powiedział: "Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie przez Kościół i Polaków do goszczenia Zgromadzenia. Modlimy się, aby było to błogosławieństwem dla Kościoła i jego misji, a także dla wspólnoty Kościołów luterańskich na świecie".

Organizacja zgromadzenia z pewnością będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Kościoła i okazją do promowania luteranizmu w polskim społeczeństwie” - powiedział bp Samiec w swoim zaproszeniu.

Wyrażając radość z decyzji Rady, Biskup Kościoła wspomniał, że pomysł zorganizowania Zgromadzenia ŚFL w Polsce zrodził się w 2014 r., ale punktem zwrotnym były obchody jubileuszu 500 lat Reformacji w 2017 r. w Polsce.

Bp Samiec podkreślił, że ma nadzieję, iż Zgromadzenie Ogólne ŚFL będzie okazją do złożenia „odważnego świadectwa płynącego z wiary w Jezusa Chrystusa". Dzisiejszy świat potrzebuje „jasnego stanowiska Kościoła pośród wyzwań takich, jak niewyobrażalne rozwarstwienie ekonomiczne, zmiany klimatyczne, przymusowa migracja i ponowne pojawienie się nacjonalistycznych haseł, które wykluczają całe grupy społeczne" - dodał.

Podczas obrad w Genewie delegacja z Polski zaprezentowała region, Polskę i Kościół Ewangelicki w Polsce. W skład delegacji weszli: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, Prezes Synodu ks. dr Adam Malina oraz koordynator ds. kontaktów zagranicznych Anna Wrzesińska.

Rada powołała również ośmioosobowy komitet, który będzie koordynował przygotowania do kolejnego Zgromadzania. Członkowie komitetu reprezentują siedem regionów ŚFL. W skład wchodzi dwoje przedstawicieli z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: bp Tamás Fabiny (Węgry) i Kadre Arikatnen (Estonia). Pozostali członkowie to: Colleen Elizabeth Cunningham (Afryka); Leone Chau (Azja); ks. Gustavo Gómez, (Ameryka Łacińska i Karaiby); ks. Katherine Altenburg, (Ameryka Północna); Amanda Carlshamre (kraje nordyckie), ks. Klaus Rieth (Europa Środkowo-Zachodnia).

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) została utworzona w 1947 r. Zrzesza Kościoły ewangelickie (luterańskie) ze wszystkich zakątków świata. Należy do niej 148 Kościołów, 75,5 milionów luteran w 99 państwach świata. Siedziba ŚFL znajduje się w Genewie. Światowa Federacja Luterańska prowadzi dialog pomiędzy wspólnotami luterańskimi, zawiera porozumienia z innymi wyznaniami, prowadzi akcje ekumeniczne i misyjne.

Przewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej jest abp dr Musa Panti Filibus z Luterańskiego Kościoła Chrystusowego w Nigerii, a sekretarzem generalnym ks. dr Martin Junge z Chile.


wstecz