Portal ewangelicy.pl wystartował

Rozpoczął funkcjonowanie portal ewangelicy.pl. Jest to strona o charakterze publicystyczno-edukacyjno-informacyjnym, która będzie uzupełnieniem oficjalnej strony Kościoła.


Portal ewangelicy.pl powstał w miejsce strony luter2017.pl, która promowała jubileusz 500 lat Reformacji. Zakończenie jubileuszu oznaczało wyczerpanie portalu w jego obecnej formie. Stąd powstał pomysł nowego portalu o charakterze publicystyczno-edukacyjno-informacyjnym, który będzie uzupełnieniem oficjalnej strony Kościoła.

Celem strony ewangelicy.pl jest promowanie ewangelickiego spojrzenia na świat i Kościół przy uwzględnieniu różnorodności opinii charakteryzujących Kościół. Cel ma zostać zrealizowany poprzez teksty publicystyczne, popularno-naukowe, webinaria, filmiki edukacyjne, wydania tematyczne (specjalne) poświęcone problematyce religijno-społecznej. Opinie, które będą ukazywać się na portalu, nie są oficjalnym stanowiskiem Kościoła.

Znajdą się tam materiały informacyjne o życiu Kościołów ewangelickich na świecie i ich zaangażowaniu ekumenicznym. Strona będzie dokumentować dorobek wypracowany w ramach inicjatywy luter2017.pl, stąd część tekstów tam zawartych zostało przeniesionych na nową stronę, a także rozbudowywanych (np. dział teologiczny, wywiady).

Ewangelicy.pl to nie tylko miejsce dla ewangelików różnych wyznań, ale dla wszystkich innych chrześcijan, a także sympatyków i osób zainteresowanych ewangelicyzmem.

Zobacz: ewangelicy.pl


wstecz