Posiedzenie Komisji PRE - Rząd RP

W Warszawie odbyło się Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej.

W dniu 11 lipca 2019 roku, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rady Ekumenicznej. Ze strony PRE spotkaniu przewodniczył jej prezes bp Jerzy Samiec.Poruszano tematy związane z funkcjonowaniem Kościołów w przestrzeni publicznej takie jak: awans zawodowy katechetów w związku z reformą edukacji, obecność Kościołów PRE na antenie TVP i Polskiego Radia oraz uczestnictwo przedstawiciela PRE w Radzie Pożytku Publicznego.

W Polskiej Radzie Ekumenicznej Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentują: bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła i Prezes PRE, ks. dr Grzegorz Giemza - Dyrektor PRE oraz ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski - Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej - zgodę na jej utworzenie wyraził Premier Tadeusz Mazowiecki na spotkaniu z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej 12 listopada 1990 r., działa ona na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Posiedzenia dotyczą spraw ważnych dla Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.


wstecz