Posiedzenie Konsystorza

Konsystorz powołał ks. Michała Makulę z Łodzi na duszpasterza młodzieży diecezji warszawskiej, a ks. Tomasza Bujoka z Drogomyśla do składu Komisji Historycznej – Drugiego Zespołu Badawczego.

W trakcie wrześniowego posiedzenia, powołano ks. Michała Makulę, proboszcza w Łodzi na Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieżowego Diecezji Warszawskiej Kościoła. Zastąpił on ks. Pawła Melera, który został przeniesiony do diecezji wrocławskiej. 

Ponadto nastąpiły zmiany osobowe w składach Kolegium Komisji oraz w południowym zespole Komisji Historycznej. Ks. dr prezes Adam Malina z urzędu stał się członkiem Kolegium. Na jego miejsce Konsystorz delegował ks. Tomasza Bujoka z parafii w Drogomyślu.

Natomiast do Kolegium Komisji za bp. Ryszarda Bogusza, którzy przeszedł na emeryturę, Konferencja Biskupów wydelegowała bp. Marcina Hintza.

Komisja Historyczna Kościoła i Kolegium Komisji powołane zostały 6 marca 2007 r. przez Radę Synodalną w celu zbadania zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwów wewnątrzkościelnych, dotyczących inwigilacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 roku.


wstecz

Filtruj wg daty