Posiedzenie Konsystorza

Majowe posiedzenie Konsystorza odbyło się zdalnie.

Konsystorz ogłosił wakans na stanowisko proboszcza parafii w Ustroniu z terminem zgłaszania od 1 do 30 czerwca 2021 roku.

W Kościele Ewangelickim proboszcza parafii wybierają wierni. Po zatwierdzeniu listy wyborczej przez Konsystorz, w parafii ogłaszane są terminy nabożeństw i spotkań kandydatów z parafianami oraz data parafialnego zgromadzenia wyborczego. Wybrany duchowny zostaje wprowadzony w urząd proboszcza przez biskupa diecezjalnego podczas uroczystego nabożeństwa.

Ponadto podjęto decyzję o przeniesieniu ks. Karola Długosza z parafii w Bielsku do parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu z dniem 1 lipca br. oraz mianowaniu go proboszczem administratorem tej parafii w dniem 1 sierpnia 2021.  

Przeniesienie ks. Długosza na stanowisko wikariusza jest spowodowane urlopem dotychczasowego proboszcza ks. Andrzeja Fobra, który od sierpnia 2021 roku przechodzi w stan spoczynku.  

Konsystorz podjął również decyzję o skierowaniu dk. Pawła Gumperta do służby w parafiach w Zduńskiej Woli i w Wieluniu.

Obrady miały miejsce w dniach 20 i 21 maja 2021 w trybie zdalnym.

Szczegóły uchwał są opublikowane w zakładce Wiadomości Urzędowe.


wstecz