Prezes Kościoła Westfalii w Warszawie

Prezes Kościoła Ewangelickiego Westfalii - ks. Annette Kurschus spotkała się w warszawskiej siedzibie zwierzchnika Kościoła z bp. Jerzym Samcem. Kościół Westfalii jest partnerem Kościoła ewangelickiego w Polsce.

Wizyta prezes ks. Kurschus była związana z posiedzeniem komisji dwustronnej Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) oraz Ewangelickiego Kościoła Niemiec (EKD). 

Komisja Kontaktów PRE i EKD istnieje od czterdziestu trzech lat. Spotkanie odbyło się w nowym składzie. EKD reprezentowali ks. Annette Kurschus oraz referent EKD ds. Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej ks. Dirk Stelter. Po stronie PRE w obradach uczestniczyli prezes PRE bp Jerzy Samiec oraz dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza.

Podczas spotkania podsumowywano działania komisji w minionych latach i przedstawiono plan zadań na przyszłość. Tematem, który będzie kontynuowany, a który jest obecny w pracach komisji od ponad czterdziestu lat jest pojednanie. Przykładem działań na rzecz pojednania jest projekt: „Pojednanie w Europie – zadania Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Komisji podkreślała jak istotne jest zaangażowanie w te działania młodzieży.

Kolejnym tematem jest kwestia uchodźców i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi Kościołami zrzeszonymi w PRE i Kościołami niemieckimi. Komisja będzie też zajmować się profesjonalnym wsparciem duchownych i pracowników Kościoła, da to możliwość rozpoznania aktywności Kościołów w tym temacie.

Na spotkaniu w Warszawie zadecydowano, że komisja będzie spotykać się dwa razy do roku, a kolejne spotkanie odbędzie się w Bielefeldzie.
 
 


wstecz

Filtruj wg daty