Przyznano dotacje z Bratniej Pomocy

W tegorocznej zbiórce ofiar na Bratnią Pomoc im. Gustawa Adolfa wierni zebrali w parafiach ponad 280tys. złotych. W tym ponad 10tys. ofiary konfirmantów.

W czasie 156. Walnego Zjazdu Bratniej Pomocy odbywającego się w Lędzinach Hołdunowie przyznano dofinansowanie do remontów kościołów, kaplic i domów parafialnych.

Dotację otrzymał Diakonat Eben - Ezer w Dzięgielowie oraz parafie w: Istebnej i Wieszczętach Kowalach (diecezja cieszyńska);  w Częstochowie, Bytomiu, Studzionce, Świętochłowicach, Czerwionce i Orzeszu (katowicka); w Nidzicy, Ostródzie - filiał Łęguty oraz w Szczytnie - filiał w Rańsku (mazurska); Słupsku i Sopocie (pomorsko-wlkp); Lublinie i Tomaszowie Mazowickim (warszawska) oraz Lubaniu (wrocławska).

Ofiara konfirmantów została przeznaczona na dofinansowanie warsztatów muzycznych dla młodzieży organizowanych przez diecezję cieszyńską. Ponadto przeznaczono kwotę 10tys. na dofinansowanie dojazdu młodzieży na Ogólnopolski Zjazd Młodzieży, który jesienią odbędzie się w Suwałkach.   

156. Walny Zjazd Bratniej Pomocy zakończył się dziękczynnym nabożeństwem w hołdunowskim kościele, podczas którego Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Malina – Prezes Synodu Kościoła, zaś bp Marian Niemiec wprowadził w urząd nowo wybrany Zarząd.

Kolejny 157 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w roku 2020 odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem organizacji zbiórki ofiar pieniężnych na Bratnią Pomoc, wpłacanych przez wiernych całego Kościoła ewangelickiego, jest finansowe wsparcie mniej zasobnych parafii w diasporze w remontach swoich kościołów i centrów parafialnych.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę.

W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.


wstecz