Rada Diakonii w Berlinie

Z dwudniową wizytą studyjną w Berlinie przebywała Rada Diakonii. Delegacja z Polski, której przewodniczył bp Jerzy Samiec, spotkała się z zarządem Diakonii Niemieckiej. 

Uczestnicy wizyty odwiedzili siedzibę Diakonii Niemieckiej, gdzie spotkali się z członkami jej zarządu, na czele z prezydentem ks. Ulrichem Lilie. Zapoznali się też z działalnością Misji Dworcowej, prowadzącej różne formy pracy z bezdomnymi. Zwiedzili ośrodek Fundacji „Lazarus-Diakonie Berlin”.

Ponadto podczas wizyty w Berlinie przedstawiciele Diakonii Polskiej zwiedzili Bundestag, spotkali się z członkinią Bundestagu Heike Baehrens, a także odwiedzili Miejsce Pamięci Muru Berlińskiego.

Rada Diakonii Polskiej po raz pierwszy spotkała się na terenie Niemiec z zarządem Diakonii Niemieckiej. Wizyta studyjna była dobrą wymianą doświadczeń, pozwoliła bliżej zapoznać się z działalnością i strukturami diakonii w Niemczech.

Diakonia Niemiecka jest organizacją parasolową, zajmującą się pracą charytatywną w imieniu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. W ramach jej działalności udzielana jest pomoc ok. 10 milionom osób, na rzecz których pracuje ponad 500 tys. zatrudnionych pracowników i ok. 700 tys. wolontariuszy. Diakonia Polska od lat współpracuje z Diakonią Niemiecką, m.in. w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnych projektów.

W spotkaniu brała udział również Wanda Falk - Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej. Wizyta odbyła się w dniach od 17 do 18 kwietnia 2018r. 

Rada Diakonii Polskiej jest organem sprawującym ogólny nadzór nad realizacją polityki w dziedzinie diakonii w Kościele. W jej skład wchodzą: Przewodniczący Rady bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła, bp Ryszard Bogusz - Prezes Diakonii, ks. dr Adam Malina - Prezes Synodu, ks. Piotr Wowry, Romuald Długosz, Bożena Polak, Anna Wantulok, Leopold Weinbrenner oraz Wanda Wróblewska.

Diakonia Polska jest organizacją charytatywną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Reaktywowanie pracy diakonijnej rozpoczęto w 1993 roku. Diakonia Polska wspiera diecezjalną działalność diakonijną i koordynuje projekty na rzecz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a także ludziom w sytuacji katastrof i klęsk żywiołowych. Uczestniczy w Programie Wolontariatu Europejskiego, a także wspiera liczne instytucje i jednostki diakonijne na terenie całej Polski.


wstecz