Rada GEKE w Warszawie

W Warszawie odbyło się spotkanie Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE). Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Marcin Brzóska, który jest zastępcą członka Rady GEKE.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie zrzesza 94 europejskie Kościoły luterańskie, reformowane, waldensów i ewangelicko-unijne. Została założona w 1974 roku w związku z podpisaniem tzw. Konkordii Leuenberskiej, dokumentu ekumenicznego umożliwiającego wspólnotę ołtarza i ambony.

W czasie pobytu w Polsce członkowie Rady spotkali się z bp. Jerzym Samcem i przedstawicielami lokalnych Kościołów w Centrum Luterańskim. Wzięli także udział w niedzielnym nabożeństwie w kościele reformowanym, podczas którego kazanie wygłosiła ks. nadradca Barbara Rudolph z Kościoła Ewangelickiego Nadrenii.

Podczas spotkania w Warszawie podsumowano dotychczasowe działania Rady oraz przygotowany raport z prac Rady w związku z Walnym Zgromadzeniem, które odbędzie się w wrześniu 2018 r. w Szwajcarii. Ponadto Rada przedstawiła propozycje dotyczące planowanych projektów na kolejne lata oraz wyniki konsultacji z Papieską Radą do spraw Jedności Chrześcijan.

W trakcie obrad odbyły się wybory Sekretarza Generalnego GEKE. Został nim ks. dr Mario Fischer z  Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau.

Ks. dr Mario Fischer ma 41 lat, pochodzi z Darmstadt. Studiował teologię i filozofię w Moguncji, Marburgu, Rzymie i Monachium. Doktorat na temat Martina Heideggera obronił na Jezuickim Uniwersytecie Filozoficznym w Monachium. Był wikariuszem trzech parafii nad rzeką Lahn.

W 2010 r. przeniósł się do Wiednia, gdzie został asystentem w biurze GEKE. Podczas Walnego Zgromadzenia w 2012 r. we Florencji był odpowiedzialny za program stewardów. Następnie wrócił do pracy parafialnej i był księdzem w parafii w Steinheim.

Od stycznia 2015 pracuje w biurze GEKE w Wiedniu jako delegat Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. Jest odpowiedzialny za program „Europa reformata” związany z jubileuszem 500 lat Reformacji.

Posiedzenie Rady GEKE odbyło się w Warszawie w dniach 22-25 lutego 2018 r.

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie skupia również siedem Kościołów metodystycznych, będących członkami na drodze odrębnego porozumienia. Do wspólnoty należy też pięć Kościołów południowoamerykańskich, założonych przez imigrantów z Europy.

Biuro organizacji znajduje się w Wiedniu. O zasadniczych działaniach Wspólnoty decyduje Walne Zgromadzenie, które odbywa się co 6 lat. Pomiędzy zgromadzeniami pracami GEKE kieruje Rada złożona z 13 członków oraz 13 zastępców.


wstecz

Filtruj wg daty