Rocznica Konfederacji Warszawskiej

W Bibliotece Głównej w Warszawie odbyła się konferencja związana z 445. rocznicą uchwalenia Konfederacji Warszawskiej. Wziął w niej udział bp Jerzy Samiec.

W 445. rocznicę tego wydarzenia Forum Myśli Społecznej – zorganizowało w Bibliotece Głównej woj. Mazowieckiego konferencję „Tolerancja religijna – historia i współczesność”. Patronat nad nią objął Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Celem konferencji było przybliżenie dziedzictwa polskiej tolerancji, której przykładem jest akt ustanowionej w 1573 roku Konfederacji Warszawskiej – gwarantującej bezwarunkową wolność religijną i pokój pomiędzy różnymi wyznaniami w okresie I Rzeczypospolitej.

Obchodząc w tym roku 445. rocznicę Konfederacji, organizatorzy podkreślają jej dziedzictwo i wskazują wartości, które powinny być respektowane również w dzisiejszej Polsce – tak by tolerancja religijna była ważnym elementem zapewniającym rozwój współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Referat: "Konfederacja Warszawska — geneza, postanowienia, konsekwencje" wygłosiła prof. dr hab. Urszula Augustyniak,   dr Hubert Wajs -  Dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych - zaprezentował pieczęcie dokumentu Konfederacji Warszawskiej, w publicznej debacie przedstawicieli poszczególnych środowisk wyznaniowych wziął udział dr Jerzy Sojka.

W podsumowaniu uczestnicy wysłuchali kameralnego «Brzmienia Dialogu», koncertu Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego pod dyr. Lilianny Krych.

Konfederacja Warszawska podjęta 28 stycznia 1573 r. na Sejmie w Warszawie zapewniała bezwarunkowy i wieczny pokój między ludźmi o różnych wyznaniach religijnych. Zapewniała wyznawcom religii równouprawnienie i opiekę państwa.

Dokument uważany jest za początek gwarantowanego prawnie równouprawnienia religii w Polsce. W 2003 roku tekst konfederacji warszawskiej został wpisany na listę UNESCO Pamięć Świata.

Konferencja odbyła się 4 marca 2018 r. w gmachu Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Została objęła patronatem Polskiej Rady Ekumenicznej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 


wstecz

Filtruj wg daty