Rozpoczął się Rok Reformacji

Zgodnie z decyzją Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Rok Jubileuszowy 2017 ogłoszony został Rokiem Reformacji dla uczczenia 500 lat odnowy chrześcijaństwa. 

Dla ewangelików tradycji luterańskiej, ale także dla chrześcijan, dla których dziedzictwo Reformacji jest nieodłącznym elementem ich duchowej tożsamości, Rok Reformacji ma szczególne znaczenie. W Polsce obchody jubileuszowe zostały inaugurowane 31 października 2016 roku w kościele Jezusowym w Cieszynie, a globalnie w katedrze w Lund (Szwecja).

Reformacja to odnowa, to re-formowanie, a więc ponowne kształtowanie. Oznacza powrót do fundamentu, którym jest Jezus Chrystus. Początek Nowego Roku to w tradycji liturgicznej Kościoła święto Nadania Zbawicielowi Imienia Jezus. Tradycyjna pieśń na tę okoliczność wyraża również sens reformacyjnego pielgrzymowania i chrześcijańskiej ufności (ŚE 787,3):

    „Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko wie. Choćby wszystkie światła zgasły, choćby nastał wieczny mrok, imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny Bóg.”

Rok Reformacji jest dla całej wspólnoty Kościoła, ale także dla wszystkich naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot, kolejną okazją do reformy. To czas nawrócenia, przemiany i odmiany, nie zmian dla zmiany, ale prawdziwej odnowy, którą daje Duch Boży w Chrystusie.

Diecezje i Parafie Kościoła w Polsce włączają się w globalne obchody 500 lat Reformacji. Ich celem jest okazanie wdzięczności Bogu za Reformatorów znanych i nieznanych, a także wyrażanie prośby do Ducha Świętego, aby Reformacja nie stała się rozdziałem zamkniętym.

Rok Reformacji to także nowe możliwości, w tym duszpasterskie. Od stycznia, zgodnie z decyzją Synodu Kościoła, wszyscy diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego są uprawnieni do przewodniczenia nabożeństwom z Sakramentem Ołtarza i prowadzenia spowiedzi.

Niech Rok Reformacji będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastała wiara, nadzieja i miłość.

Hasło biblijne Roku Reformacji: „Dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza” (Ez 36, 26).
 


wstecz

Filtruj wg daty